PASmonitor

Cloud voor registratie en administratie van systemen

De PASmonitor is een online tool die het beheer en de controle op de goede werking van uitstootreducerende installaties zoals luchtwassers automatiseert en vereenvoudigt. De PASmonitor helpt landbouwers, fabrikanten van luchtwassers en controlerende overheden om het PAS traject te versnellen en de administratie last te verminderen.

De PASmonitor wordt ontwikkeld door Argus Technologies, een spin-off van Universiteit Gent. Ook uw installatie monitoren? Contact us!

Log in
 
^ scroll to top